Voorbereiden op de selectieprocedure

Binnenkort verwacht u een of meerdere reacties op uw vacature. U wilt zich goed voorbereiden op de selectieprocedure, zodat u de juiste match kunt maken tussen de functie en de kandidaat. Dat kan door aan een aantal zaken te denken die mogelijk anders zijn dan u gewend bent in uw voorbereiding.

Blonde vrouw onder een vergrootglas
©Shutterstock.com

De voorselectie van kandidaten

Als u de vraag hebt uitgezet bij een wervingskanaal dat voor u de selectie uitvoert, krijgt u het profiel van een of enkele kandidaten. Check vervolgens of dit profiel overeenkomt met uw wensen en eisen. Als dat het geval is, kunt u afspraken maken met de dienstverlener over een eerste gespreksronde. Als u de vraag via uw normale wervingskanalen hebt uitgezet, kunnen veel kandidaten reageren. Maak ook dan een eerste selectie op basis van uw eisen en wensen.

Sommige functies zijn speciaal gemaakt voor kandidaten uit het doelgroepregister. Er is vaak geen scholing of opleiding nodig om de taken uit te kunnen voeren. Voorkom dat het alsnog een voor de doelgroep te zware functie wordt. Houdt u zich strikt aan uw eigen eisen- en wensenpakket en leg de kandidaten langs dezelfde meetlat. Vervolgens kiest u de top drie of top vijf van kandidaten, afhankelijk van hoeveel gesprekken u wilt voeren.

De uitnodiging voor een eerste gesprek

U nodigt de geselecteerde kandidaten uit voor een eerste gesprek. Dat kan via de organisatie die voor u de selectie deed. Als u de kandidaten zelf uitnodigt, houdt u rekening met het taalgebruik. Doe dit bij kandidaten met een verstandelijke beperking, laaggeletterde kandidaten, kandidaten met een vorm van autisme en kandidaten met een zicht- of gehoorbeperking.

Tips voor het schrijven van een uitnodiging:

 • beperk u in uw uitnodiging tot de kern;
 • gebruik eenvoudige zinnen en directe taal, vermijd beeldspraken en abstracte begrippen;
 • schrijf zinnen met een onderwerp of vraag, gebruik geen bijzinnen;
 • vermijd moeilijke woorden, jargon en afkortingen;
 • vermijd overbodige woorden en zinnen;
 • leg stapsgewijs uit wat u van de kandidaat verwacht.

Vraag de kandidaten of u vanwege een beperking of aandoening rekening moet gehouden met de gesprekslocatie. Zoja, laat de kandidaat weten dat u een geschikte locatie heeft gevonden. Denk aan de toegankelijkheid voor een kandidaat met een rolstoel of het ophalen van kandidaten met een visuele beperking.

Voorbereiding op gesprek

U wilt weten of er in de uitvoering van het werk dingen zijn die mogelijk beïnvloed worden door de beperking. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een aandachtspuntenlijst. Hoe gaat u te werk?

 • u maakt een overzicht van de functietaken;
 • leg deze naast de aandachtspuntenlijst. Geef op het functietakenoverzicht aan of er aandachtspunten zijn, voor welke taken deze gelden en welke vraag u hierover wilt stellen;
 • u kunt de ingevulde lijst als leidraad gebruiken in het gesprek.

U wilt er zeker van zijn dat de kandidaat past binnen de afdeling. Maak daarom een overzicht van de zaken die het goed kunnen functioneren bepalen. Denk aan:

 • bestaande afspraken over werktijden, overwerk, pauzes;
 • omgang met collega’s onder elkaar: begrip voor elkaars fouten, oplossen van conflicten, (on)gevraagde ondersteuning, begrip voor ‘anders zijn’, een lager werktempo, andere werktijden;
 • de rol en werkwijze van de leidinggevende op de afdeling;
 • verdeling van de verantwoordelijkheid;
 • omgevingsfactoren: lawaai, drukte, koude etc.;
 • andere belangrijke ongeschreven regels en gewoonten.

U wilt een beeld krijgen van de eventueel benodigde aanpassingen in het werk. Geef in de uitnodigingsbrief aan dat de kandidaat hier over moet nadenken.

Voor meer tips en informatie downloadt u de volledige module 'Werving en Selectie'.