Bekend maakt bemind - Onderzoek Banenafspraak in het VO

Op basis van 14 goede voorbeelden zijn in het onderzoek 'Bekend maakt bemind' de randvoorwaarden, succesfactoren, aandachtspunten en tips voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking in het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-Raad.