Persona’s; de mens achter de doelgroep

Als iemand vraagt wie tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, is het antwoord vrijwel altijd: zie de lijst met criteria. Het overzicht laat echter niet zien wie ‘de mens’ is achter de doelgroep. En dat is nu net nodig om te weten wat er mogelijk is bij werkgevers die extra banen scheppen voor deze mensen. Op basis van de kerncompetenties zijn onderstaande zes persona’s te onderscheiden in de doelgroep banenafspraak.

Kerncompetenties

Iedereen beschikt over bepaalde vaardigheden om een functie goed in te vullen. Die talenten kunnen blijken uit kennis- en vaardigheidsvereisten zoals diploma’s en werkervaring voor een specifieke functie. Maar om te kunnen werken blijken vooral algemene competenties van belang. Deze vijf kerncompetenties kunnen helpen bij het onderscheiden van de verschillende doelgroepen:

  • lerend vermogen: leert iemand van zijn ervaringen?
  • mate van aanpassing: kan iemand een bestaande functie uitoefenen of moeten taken worden aangepast?
  • mate van zelfstandigheid: kan iemand een functie volledig zelfstandig uitvoeren of is hierbij begeleiding nodig?
  • handelingstempo op de werkvloer; werkt iemand even snel als de gemiddelde werknemer op die functie of langzamer?
  • werknemersvaardigheden: kan iemand omgaan met werkdruk, deadlines of productiepieken? En hoe is dat met onverwachte situaties, de sociale aspecten en de verplichtingen van het werk?